Région Picardie- Région Diana

DIANA – Accord Cadre

images

Convention ACA 2013 (District Ambilobe)

Convention RÉGION DIANA 2013

Convention ACPU 2013 (Districts Diego 1 & 2)

Convention UNICOSA 2013 (Distric Ambanja)

Évaluation PDPU -Partie-1 -Région Diana

Evaluation PDPU -Partie-2 -Région Diana

Évaluation PDPU-Partie-3-Région-Diana

Région Picardie

Madame Michèle CAHU

Miditra amin’ny dingana faharoa ny fiaraha-miasa eo amin’ny Faritra Diana sy ny Faritra Picardie. Nanao fitsidihana narahina adihevitra ny Conseillère Régionale de Picardie Ramatoa Michèle Cahu ho fiaomanana ny hidirana amin’ny Dingana faharoa eo min’ny fifanekem-piarahamiasa. Marihina moa fa mitentina 292 000 Euro ny teti-bola izay efa nolanian’ny Faritra Picardie hanombohana ity tetik’asa  ity . Mandritra ny 4 taona ny dingana faharoa izay manomboka amin’ny Janoary 2012.

23 ny communes hahazo famatsiam-bola amin’ity Dingana faharoa ity. Mazava hatreto fa matoky ny Faritra Diana ireto Mpamatsy vola ireto.

Région Diana

Publicités