Chantier-Ecole Polytechnique

Natao ny alakamisy 08 Desambra ny lancement du Chantier-Ecole ho an’ny Ecole Supérieure Polytechnique Antsiranana. Ity tetik’asa ity dia novatsian’ny Conseil Général de Mayotte vola ho fanatanterahana azy. Mitentina eo amin’ny 112 100 Euro ny fanarenana sy ho fampitaovana ity laboratoire informatique ity.

Tonga niatrika ny lanonana ny lehiben’ny faritra sy ny Président du Conseil Général de Mayotte izay notronin’ny fianakaviam-ben’ny Oniversité Antsiranana.

Region Diana

Publicités