Mayotte- Région Diana

Nototosaina ny 28 Oktobra 2011 ny fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ny Département de Mayotte sy ny Région Diana. Nosoniavina tamin’izany ny Convention opérationnelle mirakitra ny fanatontosana ny Chantier-Ecole ao amin’ny Ecole Supérieure Polytechnique Antsiranana ho fanavaozana sy fampitaovana ny laboratoire de l’Informatique ao amin’io sampana io.

Nanao sonia ny fiaraha-miasa ny Lehiben’ny Faritra Diana Bezara Romuald sy ny Talen’ny Kabinetran’ny Filohan’ny Conseil Général de Mayotte. Vola mitentina 112 100 Euro no ho entimanana izany tetik’asa izany.

Matotra ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta

Région Diana

Publicités